Pro projekční firmy

Vypracování výkazu výměr, který splňuje veškeré náležitosti dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejné zakázky.

Pro stavební firmy

Pro stavební firmy nabízím kalkulaci cenové nabídky či vypracování výkazu výměr.

Pro developery / investory

Potřebujete znát cenu investice do stavebního projektu? Výpočet nákladů a rentability Vašeho developerského záměru?

odkaz projekční firma

ve výstavbě

 

www.rozp.cz