Pro projekční firmy

Vypracování výkazu výměr, který splňuje veškeré náležitosti dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejné zakázky.

Pro stavební firmy

Pro stavební firmy nabízím kalkulaci cenové nabídky či vypracování výkazu výměr.

Pro developery / investory

Potřebujete znát cenu investice do stavebního projektu? Výpočet nákladů a rentability Vašeho developerského záměru?

Reference

Vybrané referenční stavby na které jsem zpracovával výkaz výměr :

vybrané veřejné zakázky:

 • Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí (300 mil Kč)
 • Perinatologie České Budějovice (300 mil Kč)
 • Nový pavilon dětského oddělení nemocnice Jindřichův Hradec (120 mil Kč)
 • FN Plzeň Lochotín – nemocniční pavilon č. 2
 • Snížení energetické náročnosti MŠ Plešivec Č. Krumlov
 • Podzemní kontejnery – 3 stanoviště Č. Krumlov
 • Stavební úpravy objektu ZŠ Masarykova Č. Krumlov
 • Podzemní kontejnery Č. Krumlov
 • Snížení energetické náročnosti panelového domu Lipová ul.
 • Snížení energetické náročnosti SUPŠ sv. Anežky České
 • Bezbariérovost a modernizace učeben ZŠ Č. Krumlov
 • Regenerace a revitalizace sídliště, Hostinné
 • Pracoviště pohotovostního příjmu Na Františku č.p. 847
 • Oprava hřiště pro volnočasové aktivity, Věznice ČB
 • Zřízení vjezdového koše, Věznice Pardubice
 • Zázemí sportoviště Nové Homole
 • Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ – p.p.č. 34/1 k.ú. Dolní Bukovsko
 • Mirkovice veřejný vodovod pro místní část Malčice
 • Zahrada v přírodním stylu ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka
 • ZŠ Plešivec – přestavba kotelen na školní družinu
 • Revitalizace a vestavba podkroví ZŠ Živanice
 • Snížení energetické náročnosti budovy gymnázia, Č. Krumlov
 • Komunitní centrum Heřmaň
 • Areál policejní akademie ČR v Praze – rekonstrukce
 • Spolkový dům a víceúčelové hřiště Děbolín
 • a mnohé další

soukromý investor:

 • Developerský projekt výstavba 62 RD, Panská Pole, Přezletice, Praha
 • Wellness centrum Lipno
 • BD ČB – 24 bytových jednotek
 • BD Lipno Marina
 • BD Černá v Pošumaví
 • Obchodní centrum Č. Krumlov
 • Řadu rodinných a bytových domů, ZTV
 • a mnohé další

IMAG0422

www.rozp.cz