Vybrané referenční zakázky

významné referenční zakázky s orientační cenou stavby bez DPH

 • Výměna oken a oprava fasády ZŠ T.G.Masaryka ( 5 mil )
 • Výstavba perinatologického centra nemocnice ČB ( 300 mil )
 • Nový pavilon dětské nemocnice Jindřichův Hradec ( 90 mil )
 • Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí ( 150 mil )
 • Stavební úpravy pavilonu C pro instalaci PET kamet nemocnice ČB ( 17 mil )
 • Výstavba RD Panská Pole Přezletice I. Etapa 20 RD ( 66 mil )
 • Výstavba RD Panská Pole Přezletice II. Etapa 12 RD ( 40 mil )
 • Výstavba RD Panská Pole Přezletice III. Etapa 11 RD ( 28 mil )
 • Výstavba RD Panská Pole Přezletice IV. Etapa 40 RD ( 130 mil )
 • Úpravy FN Plzeň Lochotín – nemocniční pav. č. 2 ( 5 mil )
 • Snížení energetické náročnosti budov sv. Anežky České v Č. Krumlově ( 10 mil )
 • Regenerace a revitalizace sídliště v Hostinném II – IV. Etapa ( 54 mil )
 • Výstavba komunikace na pozemcích par.č. 473/119 a 473/145 ( 15 mil )
 • Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ – p.p.č. 34/1 k.ú. Dolní Bukovsko ( 11 mil )
 • Snížení energetické náročnosti gymnázia ČK ( 26 mil )
 • Stavba prodejny MAXIHIT p.č. 1958/1, 1957/2 a 1958/3 ( 25 mil )
 • Stavební úpravy Plavnického areálu se změnou užívání a přístavbou výrobního objektu s administrativou a skladováním ( 80 mil )
 • Mateřská škola Fulnek ( 50 mil )
 • Spolkový dům a víceúčelové hřiště Děbolín ( 13 mil )
 • Areál policejní akademie ČR v Praze – úprava prostor v části objektu M2 ( 7 mil )
 • Komunitní dům pro seniory Zábřeh – Sušilova ( 30 mil )

dále desítky menších projektů – RD, rekonstrukce, ZTV, komunikace a další